Conill estofat amb xocolata i cervesa amb xocolata