Fins avui en dia el Govern català no comptava amb ningun òrgan institucional que servis com a espai d’anàlisis, debat i llançadora de propostes relacionades amb aspectes agroalimentaris. Així neix el Consell Català de l’Alimentació.

El Consell Català de l’Alimentació forma part del ja existent Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat d’aquest espai és crear un lloc que servirà per establir les bases d’una política alimentaria en el territori català.

Que proposen?

Un dels principals objectius de l’organisme és recuperar els aliments de temporada a la nostra alimentació per incentivar un creixement en el sector agroalimentari català. Gràcies a això, s’aconseguiria crear un entorn més sostenible i una economia activa que afavoreix al país.

L’altre punt destacable, ha estat centrat en la innovació i la qualitat en la producció dels aliments del sector primari. Aquest procés comença pels pagesos, ramaders i pescador però també és feina dels restauradors per ajudar a valorar els productes amb segell català i conseqüentment, fer-los més competitius.

Per poder assolir-ho, és necessari, comptar amb una estructura solida que s’encarregui de garantir les bases per a fer possible aquests nous reptes, motiu pel qual, s’ha creat el Consell Català de l’Alimentació.

Qui en formarà part?

Dins del Consell estaran totes les persones, institucions i empreses relacionades amb l’alimentació catalana, des del consumidor finals fins als professionals del sector.

Les noves bases

Les bases de la nova política alimentària de país es basarà en la producció local d’aliments i en la gestió sostenible del medi. A més, ha de fomentar el dinamisme, el relleu generacional, la cohesió socioeconòmica. Aquest òrgan crearà les bases per definir un Pacte Nacional per la Política Alimentària de Catalunya amb l’objectiu d’estimular una qualitat i una confiança dels productes catalans cap als consumidors, tant professionals com particulars.

Aquest nou espai servirà d’àgora i observatori per a la bona praxi del sector agroalimentari i proposar les normes i mesures aprofitar les noves oportunitats del mercat i ser més sostenibles i de qualitat.

A més a més, el Consell permetrà impulsar una política alimentària global i transversal que pugui donar resposta a les demandes dels consumidors. Amb aquesta visió, proposarà actuacions per:

  • Continuar fomentant la qualitat i la seguretat dels aliments.
  • Fer valdre els productes alimentaris catalans, inclosos els d’una qualitat diferenciada, els de proximitat, els produïts de forma ecològica i els procedents de la producció integrada.
  • Afavorir l’equilibri, la transparència i les sinergies positives en tota la cadena alimentària.
  • Fomentar la sostenibilitat, la responsabilitat social i la lluita contra el malbaratament d’aliments.
  • Promocionar la dieta mediterrània i fomentar en la ciutadania hàbits alimentaris saludables.