faves-de-soja

Segons les noves xifres publicades per la Comissió Europea, la importació de soja a la Unió Europea ha crescut esponerosament. Pel que fa a les importacions del principal proveïdor de faves de soja, els Estats Units, ha viscut un creixement d’un 121% en comparació al període anterior.

Aquesta notícia surt pocs mesos des que la Comissió conclogués al gener d’aquest any que la soja compleix amb els requisits tècnics per ser utilitzada en biocarburants. També és el resultat de les negociacions que es van dur a terme al juliol de 2018 entre els presidents Jean-Claude Juncker i Donald Trump. Aquest acord tenia com objectiu augmentar el comerci d’alguns sectors i productes.

La Unió Europea, principal exportadora de soja dels Estats Units

L’informe també ha revelat que els EEUU representen el 72% de les importacions totals d’aquest producte a la UE, seguit de Brasil (21%) i Ucraïna (2,3%). En total, uns 8,2 milions de tones. Per altra banda, aquest estudi també ha senyalat que Europa és el principal exportador de soja nord-americana (amb un 22%), seguida de la Xina (18%) i Mèxic (9%).

El valor de les importacions ha crescut un 14%

Els Estats Units són, a més, el principal origen d’importacions agroalimentàries de la Unió Europea en general. Entre febrer de 2018 i gener de 2019, el valor de les importacions van créixer un 14%. Això ha representat un augment de 1.500 milions d’euros.