El teixit comercial dels mercats municipals té un arrelament a Catalunya molt important que data del segle XVIII amb el de Santa Caterina. Els mercats són un punt clau dins del model comercial català i això es mostra en les oportunitats laborals.

mercats municipals

El fort arrelament de mercats municipals

Actualment, els mercats generen 11.800 treballadors directes, que representa el 6,73% del comerç al detall alimentari de tot Catalunya, i indirectament altres 27.000. Unes dades del Departament d’Empresa i Coneixement que exalten i posen de manifest el gran pes del mercats dins l’economia del país.

Catalunya disposa de 168 mercats municipals, dels quals 120 estan a l’àrea metropolitana, el que representa el 71% del conjunt de la xarxa. Les ciutats amb més mercats són Barcelona amb 9, l’Hospitalet de Llobregat amb 8, Badalona amb 6 i Sabadell amb 5.

Els mercats municipals generen gairebé 12.000 de feina

Si es parla de distribució interna, la superfície de venda dels mercats municipals és de 1.378 metres quadrats de mitjana sense tenir en compte l’aparcament. Per tant, els mercats dediquen un metre quadrat als serveis per cada deu dedicats a la venda de productes. Les parades de venda són prop del 50% de la superfície destinada al comerç.

Tot i ser un sector més que consolidat, s’han d’anar adaptant als nous temps i fer camí cap a la innovació, l’adaptació als nous hàbits de consum i a la indústria 4.0. Prop del 60% dels mercats estan remodelats, per tant, encara queden per modernitzar-se.

Modernització dels mercats municipals

Així mateix, 3 de cada 4 mercats municipals tenen Facebook i la meitat disposa d’aparcaments i fa accions de dinamització. Només 1 de cada 3 té gerència professionalitzada i el 25% fa lliuraments a domicili. Ressalta la iniciativa de mercats que ofereixen serveis com wifi (22,8%), aules de cuina (14,2%), aula de formació (14,2%), targeta de fidelització (11,85%), servei de guarderia i ludoteca (9,3%) o consignes (8,1%).

L’actual programa de Mercats Municipals del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, s’articula sobre 4 eixos: posicionament i visibilitat dels mercats municipals; la captació de diferents agents de l’àmbit dels mercats; la modernització, digitalització i adaptació de les seves estructures; i una base de coneixement i assessorament.

Digitalització i reinvents

Els objectius rauen en la consolidació i promoció de la marca elsmercats.cat; creació de notorietat i ser referent d’una tipologia de format comercial competitiu; donar visibilitat als mercats en tots els canals i analitzar els canvis en l’entorn; aconseguir un posicionament idoni com a espais de venda on conflueixen alhora valors tradicionals i nous valors i tendències.

De cara al 2020, la principal intenció és debatre els reptes del sector i establir unes línies de treball prioritàries consensuades. Així mateix, es necessita donar continuïtat a les accions del programa i els seus eixos per tal de permetre la modernització i digitalització dels mercats.

Et recomanem:

Canvis en el mercat agrícola