El crèdit dubtòs baixa, però l'endeutament del sector agrari puja