tractor al camp

La Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders ha comentat les dades publicades recentment al butlletí estadístic del Banc d’Espanya, on es pot reconèixer una tendència a la baixa a l’endeutament agrari. Aquest sector s’està endeutant més, encara que el crèdit dubtós ha disminuït un 1,3% respecte al mateix trimestre de l’any 2017.

Les xifres demostren el nivell de compromís per part dels agricultors i ramaders, ja que, tal i com diu la Unió d’Unions, les exigències agroambientals, de burocràcia o de benestar animal comporten despeses de condicionament que van més enllà del que cobreix el finançament públic.

El sector està demostrant el seu compromís amb les seves explotacions

L’organització ha destacat que la taxa de crèdit dubtós de l’agricultura i la ramaderia es situa en un 6,2%, per sota de la resta de l’economia, que es troba al 6,8% a conseqüència del sector de la construcció i la immobiliària, principalment.

El risc baixa, però l´endeutament puja

Tot i això, el sector agrari ha viscut una pujada de l’endeutament d’un 5,8% interannual i d’un 1,5% trimestral, arribant als 20.380 milions d’euros; per altra banda, la indústria agroalimentària nomès ha augmentat en mesura trimestral, amb un 2,9%, i en menor mesura interannual (5,2%).