El blat de regadiu remunta tot i les complicacions inicials