La darrera edició del Concours Mondial de Bruxelles que va tenir lloc a Aigle, Suïssa de l’1 al 5 de maig, ha guardonat els nostres productors gourmet Celler La Botera, Canals & Munné i Celler Grau i Grau. El jurat internacional, format per 340 experts en vi, va atorgar medalles de plata, or i gran or a vins de 43 països de tot el món.

Un jurat seleccionat rigorosament, té la responsabilitat d’atorgar les medalles a les millors mostres presentades.
Periodistes especialitzats, enòlegs, compradors internacionals, investigadors i representants d’institucions professionals, etc.: tots els nostres tastadors viuen per i per al vi 365 dies a l’any. Junts conformen un panell cosmopolita d’unes 51 nacionalitats.

Les mostres que han de ser tastades s’agrupen en sèries homogènies, creades d’acord a les característiques ques declarades pel productor i pels certificats d’anàlisi, després d’haver controlat l’exactitud de les inscripcions en cada categoria.

A cada comissió se li assigna un llistat de 4 a 6 sèries que seran tastades en l’ordre defi niu per l’organització, amb un màxim de 50 mostres cada matí.
A més, el Concours Mondial de Bruxelles, és el primer concurs internacional que ha establert un control a posteriori dels vins premiats per tal de garantir la legitimitat dels seus resultats. Després del concurs, una àmplia selecció de mostres premiades és analitzada per un laboratori certificat i tastada per un equip d’enòlegs amb l’objectiu de comparar aquestes mostres als vins disponibles al mercat.