Citrus fruit

El passat 2 d’abril va tenir lloc una reunió on hi van participar el secretari general d’Agricultura i alimentació Fernando Miranda amb dos representants més i també hi participaven representats de les organitzacions agràries, cooperatives organitzacions sectorials i representants de la distribució per examinar 16 mesures base que proposa el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació dirigides a ajustar la oferta, millorar l’estructura i afavorir la internacionalització del sector amb l’objectiu de revitalitzar el mercat dels cítrics i garantitzar el seu futur.

El conjunt de mesures presentades suposa dotar pel sector de eines tant a curt plas per afrontar aspectes de liquiditat, com a mig plas que impulsaran a l’organització del sector i a part es millorarà la comercialització.

El secretari detalla que als pròxims dies començaran els tràmits en aquells casos que hi hagin d’haver modificacions, que permetin impulsar l’estructura i l’organització del sector i millorar la comercialització i el funcionament de la cadena de valor i el comerç exterior.

Desprès de la reunió amb les organitzacions professionals Fernando Miranda s’ha reunit amb els actuals representants de les comunitats autònomes per fer un anàlisi del pla de mesures, ja que hauran de ser desenvolupades de manera conjunta per les administracions

Les 16 mesures proposades pel ministeri:

 1. Transformar de taronges i petites fruites en suc en destinació a entitats caritatives per distribuir-les de manera gratuïta.
 2. Potenciar l’ús dels programes operatius elaborats per les organitzacions de productors per ajustar l’oferta a la demanda.
 3. Posar en marxa una línea de crèdit de 40 milions d’euros mitjançant la subvenció del cost de las garanties.
 4. Reduir l’índex de rendiment net per l’exercici fiscal 2018.
 5. Millorar l’exercici sectorial per a la presa de decisions.
 6. Millorar la informació sobre la demanda nacional i internacional dels cítrics.
 7. Afavorir la incorporació de productores a les organitzacions i millorar la dimensió de les seves possibilitats d’actuació particular.
 8. Potenciar el paper de les organitzacions interprofessionals.
 9. Activar la demanda en totes les instancies comunitàries d l’aplicació dels principis de reciprocitat en els acords internacionals amb tercers països, així com la realització de d’anàlisis detallat del seguiment i impacte dels acords.
 10. Activar la vigilància dels resultats dels controls fitosanitaris a nivell europeu.
 11. Millorar els mecanismes d’exportació i accés a nous mercats.
 12. Establir un pla específic per a la vigilància del compliment de la Ley de Cadena en el sector dels cítrics.
 13. Constituir una taula específica sobre els cítrics a l’Observatori de la Cadena amb l’objectiu d’avaluar tots els agents del comportament de la cadena.
 14. Reforçar els plans anuals de control de la qualitat comercial.
 15. Recolzar als joves agricultors que hagin rebut una ajuda a la primera instal·lació en el sector dels cítrics i que s’hagin vist afectats sèriament per la crisis dels preus.