alimn

Recentment s’ha creat un òrgan adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), el qual consistirà en organitzar les polítiques agroalimentàries en àmbits socials, empresarials i tecnològiques. Les seves principals funcions més enllà d’establir els paràmetres alimentaris en el sector de l’agricultura, es basaran en analitzar i conseqüentment aprofitar les oportunitats que ofereixi el mercat, sobretot tenint en compte els daltavalls que han tingut últimament en el sector, així doncs un dels altres objectius serà protegir aquest mercat, en moltes ocasions bastant imprevisibles.

Ara bé, no serà l’únic òrgan amb aquesta potestat única, ja que prosperament haurà de fer el Pacte Nacional per la Política Alimentària de Catalunya, de tal manera que posteriorment sigui acceptat pel Consell Català de l’Alimentació, que per la seva part proposarà diferents propostes que s’hauran de complir en gran part. Així doncs proposa:

  • Continuar fomentant la qualitat i la seguretat dels aliments
  • Promocionar els productes alimentaris catalans, inclosos els d’una qualitat diferenciada, els de proximitat i els produïts de forma ecològica
  • Afavorir l’equilibri, la transparència i les sinergies positives en tota la cadena alimentària
  • Fomentar la sostenibilitat, la responsabilitat social i la lluita contra el malbaratament d’aliments
  • Promocionar la dieta mediterrània i fomentar en la ciutadania hàbits alimentaris saludables

Sobre el paper, sembla que suposarà una millora com a mínim en els suports alimenticis i els temes logístics, sobretot en l’aspecte de la distribució i controls en la producció. Aquests aspectes, es veuran millorats ja que alguns agricultors es queixaven de la falta d’ajuts degut a les condicions a les quals estaven exposats (terres, clima, situació geogràfica…), aspectes pels quals depenent de cada lloc, potser alguns majoritstes no els hi pagaven els preus que realment mereixen per la seva producció, argumentant en molts casos la falta de qualitat o quantitat.

Fets com aquests, malbaraten el mercat i el seu convencional funcionament, establint uns paràmetres que surten fora de les convergències que haurien de ser les normals, i és quan els valors baixen considerablement sense estar en un context real.

Veurem si aquest organisme provinent de la DARP compleix les seves expectatives, que els agricultors esperen amb molts bons ulls i il·lusió, ja que preveuen que pot afavorir els seus interessos i millorar les situacions en les quals s’han vist afectats.