Llúpol La Torre de Barcelona

La producció de llúpol es troba en risc al no cobrir la demanda nacional d’aquest producte. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha intervingut publicant les bases reguladores per impulsar el cultiu de llúpol.

En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), s’exposa les bases de concessió de subvencions a noves plantacions de llúpol reconversions varietals, i la compra de maquinaria específica per la mecanització d’aquest cultiu, amb un pressupost anual de 350.000 euros per l’any 2019.

Les organitzacions productores de llúpol

Agricultura, va destacar que la nova norma també reconeix l’inici d’organitzacions de produccions de llúpol, una mesura que busca impulsar la rendibilitat de les explotacions i millorar la seva capacitat negociadora.  L’establiment que reconeix aquestes Organitzacions de Productors en aquest aliment, és una institució essencial per afavorir la realització d’inversions comuns.

El pressupost destinat als cultius

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació finançarà amb 350.000 euros que seran destinats al pressupost per ajuts de cultius de llúpol. La quantia de les ajudes està limitada al 40% de la inversió subvencionable i d’aquí a uns màxims per a aquesta inversió variables segons el tipus de la mateixa (adquisició de material de plantació o de pals i suports de guiat del cultiu, implantació de sistemes de reg per degoteig, maquinària per al cultiu, equips d’assecatge, etc).