L´adaptació als impactes del canvi climàtic evoluciona de forma moderada