El sucre blanc i la fructosa, diferències i similituds