Refrescos i galetes amb estèvia, la recepta de l'estiu