Llavors de cànem són utilitzades per la medicina xinesa