Dues noves distincions internacionals per Muria BIO