El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha donat l’ordre de retirar fins 30.000 tones de  préssecs, nectarines, préssecs plans i patarines. Per tal de poder equilibrar la balança de l’oferta i la demanda en el sector agrari davant d’un complicat inici de temporada de 2019 en el sector, s’han transformat totes aquestes fruites en sucs.

A més, també han implementat aquesta campanya amb una finalitat social ja que tot el suc que s’aconsegueixi amb aquestes 30.000 tones de fruita estarà destinat a entitats socials.

El Ministeri ha fixat una quantitat màxima a retirar de 30.000 tones. Aquestes seran finançades en el marc dels programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses. Els imports de l’ajuda als productors per al finançament d’aquestes retirades poden superar els 14,3 milions d’euros.

 

fruita transformada en suc

fruita transformada en suc

Aquesta mesura consisteix  en la retirada de la  fruita per part de les organitzacions de productors per posteriorment lliurar-la a entitats socials en forma de suc. Aquestes darreress, al seu torn, han tancat contractes amb la indústria per obtenir suc i nèctar. Una part de la quantitat lliurada està sent utilitzada com a pagament en espècie per les despeses de transformació.

 

Les organitzacions de productors han pogut  presentar les seves sol·licituds davant les autoritats competents de les comunitats autònomes a partir del 10 de juny. Una vegada tancades les negociacions entre aquestes entitats i les industries, les industries començaran a fer el traspàs d’aquest productes a les entitats socials. Així aquestes podran utilitzar el producte rebut per a causes socials.

És una situació, la qual es creu que per una part afavoreix la estabilitat del mercat de la oferta i de la demanda en el sector agrari, i per un altre, és una gran ajuda en el àmbit social per a les persones més necessitades.