Els espàrrecs, un secret per mantenir la joventut més temps