5,7 M destinats al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca