Regulador nou d´aigua per afavorir el desenvolupament sostenible