pol·linització

En més d’una ocasió hem parlat sobre la importància de l’apicultura i de la producció del pòl·len per part de les abelles de cara al nostre ecosistema global, el qual les converteix en uns insectes importantíssims i vitals que en algunes ocasions no som conscients de la transcedència que arriben a tenir.

Polítiques comunes

És per això que els governs cada cop tenen més en compte aspectes i polítiques que protegeixin alguns factors que afecten de manera directe a les seves, ruscs i plantes que entren dins de la transformació de la pol·linització en la qual entren dins una sèrie de factors diferents.

D’aquesta manera, en aquest cicle hi ha uns factors vitals perquè el resultat sigui efectiu i positiu, però a la vegada hi ha aspectes que per senzills que siguin aparentment, poden afectar bastant a tota l’efectivitat del cicle. Aquí és on s’han establert algunes normes, que no només a nivell nacional i català, sinó també a nivell europeu, on les organitzacions principals del sector s’han posat d’acord amb un únic objectiu: protegir les abelles.

Protecció com a objectiu

Una de les últimes modificacions que s’han fet a nivell global (i logicament també a Catalunya), ha sigut el de prohibir les insecticides i productes químics que repel·len els insectes de les plantes. La raó principal, és que per una banda sí que acostumen a fer la seva feina de manera efectiva i allunyen els insectes que no s’haurien d’apropar per tal de no malmetre la planta. Però per l’altra banda, és lògic que com la majoria de productes químics, tenen components tòxics, amb la qual cosa s’ha demostrat que afecta negativament al cicle que realitzen les abelles, afectant de manere directe a un procés que fins i tot arriba a matar a les pròpies abelles.

Com vam parlar en una noticia passada sobre les abelles, les necessitem vives i últimament sembla que són molt més vulnerables, ja que el número d’abelles mortes ha incrementat respecte altres temps. A la vegada, cal protegir-les ja que en moltes ocasions s’han detectat les causes, i moltes es podrien evitar amb l’acció humana (excepte en els casos que aquests són els propis culpables).

Per tant, després de veure que els productes utilitzats per prevenir la debilització de les plantes, perjudiquen greument a les abelles. Així doncs per tal d’evitar que les principals protagonistes de la pol·linització, organitzacions europees han decidit prohibir totalment l’ús d’aquells productes expecífics d’aquest tipus.