maxresdefault

Ja sabem que el sector agrícola és un dels sectors que més activitat comercial hi ha a nivell intern i extern del país. Concretament en l’àmbit de les flors, una part del sector que es relaciona tant, és molt potencial dins de Catalunya tot i que no sempre es pensi. D’aquesta manera, durant aquest any, la seva activitat ha tingut unes variacions i uns comportaments que no han passat desepercebuts en el món de l’agricultura.

Més comprar que vendre

Així doncs, les importacions de les flors en termes generals dins de Catalunya, han augmentat molt considerablement, cosa que per contra les exportacions han baixat els seus números. Això vol dir que les unitats que provenen de l’exterior són molt superiors que les que en surten, per tant hi ha molta més compra que no pas demanda.

Poden haver moltes raons i moltes opinions diverses sobre la importància i si resulta ser un problema o no, des del punt de vista econòmic, potser a nivells amplis el primers beneficis no són positius ja que lògicament les vendes són inferiors a les compres. Tot i que des de la perspectiva dels minoristes i comerciants, les ventes són molts més potencials ja que són els instermediaris dels productes que provenen de fora respecte el consumidor final. S’ha de dir que per altra banda, el que més ho pateix potser és el productor de primera mà, ja que veu com es comercialitzen més els productes de l’exterior que els locals.

Valors establerts aquest any

El valor de l’exportació de flor i planta viva es va situar a Espanya el passat mes de gener a 16,1 milions d’euros, un 3% per sota en comparació amb el mateix mes del 2016, mentre que la importació va augmentar un 25%, ja que va sumar 15,8 milions d’euros.

Així es desprèn de les últimes dades de comerç exterior de la Direcció General de Duanes facilitades a través d’un comunicat per la Federació Espanyola d’Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes vives.

Possibles factors determinants

Hi ha diferents teories i versions sobre quins han pogut ser el factors condicionants del comportament recent d’aquest mercat, tot i que molts fan les culpes de la baixada d’importaciosn a la flor tallada, que ha sigut de les que estadísticament més han baixat en unitats, un tant per cent molt alt respectes altres flors i plantes en les exportacions.

Es pot pensar que la qualitat o la capacitat de florir i produir les plantes no és l’adequada, un argument bastant rellevant si ens guiem en les dades, que simplement parlen per sí soles si ens fixem únicament en la gran diferència i significació entre importacions i exportacions, que s’ha d’agafar moltes més unitats que no vendre’n, cosa que podria tenir dues explicacions: o bé que la demanda no és bona perquè els altres països exportadors creuen que tenen millors unitats, o que la producció és molt baixa potencialment i no hi surt rendible vendre’n a l’exterior. 

Agricultors i productors afectats

De totes formes, en conclusió s’ha de tenir en compte que el agricultors de primera mà com ja s’ha dit abans, poden veure això com un problema bastant considerable. Està clar que degut a aquest aspecte, les produccions no surten del tot a compte pels agricultors, que veuen com les vendes ‘artificials’ són superiors a les que es realitzen en terres locals.

Veurem com evoluciona la situació que de moment des de principis d’aquest any fins ara ha seguit sense gaires canvis, tot i que ja sabem com de canviant són aquests tipus de mercats i mai es pot determinar un comporament de mercat com a immòbil.