tecnologia agricola

L’Executiu ha aprovat un decret pel qual s’estableixen les bases reguladores i normes d’aplicació del règim d’ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, i es convoquen les ajudes per al 2016 amb una dotació de 1.808.868 euros.

Amb aquest decret es pretén posar en funcionament actuacions encaminades a millorar els rendiments econòmics de les explotacions agràries, reduir els costos de producció, millorar la competitivitat de les explotacions d’agricultors i ramaders associats, així com les condicions de vida i treball d’aquests, facilitar l’accés a la innovació ia la utilització de noves tecnologies i, en definitiva, contribuir a la sostenibilitat de les explotacions agràries.

Les ajudes estan destinades a les agrupacions d’agricultors i ramaders que adquireixin màquines i equips agraris que suposin una innovació tecnològica en una zona determinada i que contribueixin a millorar els actuals sistemes de producció, l’estalvi energètic, la conservació del medi ambient i les condicions de treball dels agricultors.

Concretament, podran accedir a aquests ajuts les societats cooperatives d’àmbit agrari i les seves agrupacions o unions, les societats agràries de transformació, les agrupacions de tractament integrat en agricultura i les agrupacions de defensa sanitàries ramaderes.