Portal canvi climatic

S’ha presentat a Barcelona la iniciativa d’un portal únic que recollirà la informació recent i contrastada de Catalunya en boscos i canvi climàtic. La iniciativa, proposada pel CTFC i el CREAF, compta amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha inaugurat aquest matí la jornada que s’ha fet a Barcelona en el marc del Dia Internacional dels Boscos, i que ha comptat amb un centenar d’assistents. A la Jornada també hi ha assistit la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, Mercè Rius, la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, el  director del Centre de Ciència i Tecnologia de Catalunya (CTFC), Antoni Trasobares i el director del  Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Joan Pino.

Durant la jornada s’ha presentat el futur portal de Boscos i Canvi Climàtic de Catalunya, una pàgina on s’hi podrà trobar tota la informació sobre boscos que s’ha anat generant a Catalunya, i les eines per a poder-la utilitzar. S’espera que estigui disponible en els propers dos anys.

Per poder fer front a la situació de context de canvi climàtic dels nostres boscos (risc d’incendis, sequeres, malalties,…), és bàsic disposar en un format entenedor i ben estructurat de la millor informació sectorial i la més rellevant obtinguda des de la recerca.

El CTFC i el CREAF seran els dos centres de referència que nodriran i coordinaran aquesta plataforma. La base d’aquest portal seran dos projectes interconnectats en un marc conjunt: l’Observatori Forestal Català i el nou Laboratori Forestal Català. Dues peces, cadascuna amb objectius i públics diferents, però que tindran un objectiu comú: unificar, difondre i posar a disposició dels usuaris  la informació existent sobre els boscos catalans per millorar-ne el seu coneixement i la seva gestió i conservació. Aquesta informació serà útil per a les futures polítiques del sector, per a la recerca i a la societat en general.

Observatori i Laboratori Forestal Català

L’Observatori Forestal Català és una plataforma web gestionada des del CTFC, amb el suport del DARP, que des de fa més de 10 anys treballa en la difusió d’informació relacionada amb el sector forestal.  Els darrers anys, després d’una transformació d’imatge i de format en com presentar les dades, ha esdevingut un referent per a la consulta d’informació relacionada amb el sector forestal català.   La informació general sobre el medi, els productes forestals o l’economia en el sector conformen les 65 pàgines temàtiques que hi podem trobar en l’actualitat, aquestes alimentades per 72 taules amb dades que recullen la informació del sector i 75 gràfiques que en deriven permanentment actualitzades segons publicació oficial de les dades.