DesperdicioAlimentario

El Pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) té com a objectiu prevenir el malbaratament a la comunitat autònoma en tots els sectors de la cadena alimentària. Actua en totes les fases implicades en l’alimentació, des del sector primari als consumidors, passant per la indústria agroalimentària, el transport, la distribució i la comercialització, la manipulació i la restauració.

Els objectius del pla

La iniciativa, amb un model de govern compartit, recull idees de 47 organitzacions catalanes i implementarà 133 projectes d’actuació al llarg de 3 anys per disminuir un malbaratament que, a Catalunya, és de 260.000 tones de menjar anuals que incideixen en tots els sectors implicats en l’alimentació, segons un estudi elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Generalitat vol incrementar el coneixement sobre el malbaratament alimentari i sensibilitzar, mobilitzar tots els sectors implicats i impulsar projectes concrets per prevenir en origen el malbaratament i per aprofitar els aliments.

Un objectiu també és la recuperació del valor dels aliments, conèixer la jerarquia de gestió de residus, la responsabilitat compartida i la innovació tecnològica, social i ambiental, són alguns dels principis del plà d’acció presentat per la Generalitat.

El pla forma part del projecte europeu “Ecowaste4food” (2017-2020), una iniciativa que va néixer per resoldre la pèrdua d’aliments, demostrar que els residus alimentaris poden contribuir a una economia respectuosa amb el medi ambient i on participen Catalunya, França, Regne Unit, Polònia, Itàlia, Grècia i Finlàndia. EFE

Projectes a destacar

 • Tallers de prevenció del malbaratament alimentari a les escoles en el marc de la campanya ‘Som gent de profit’.
 • Organitzar ‘Menjars de sobres’.
 • Tallers de cuina d’aprofitament, eficient i de consum alimentari responsable.
 • Promoure la formació dels treballadors del sector per reduir les pèrdues i el desaprofitament alimentari.
 • Guia pràctica per reduir el malbaratament alimentari a les llars.
 • Replicar el projecte de reducció del rebuig alimentari en hospitals.
 • Recuperació de iogurts.
 • Servei de càtering incorporant aliments recuperats.
 • Transformació del punt verd al Centre d’aprofitament dels aliments.
 • Creació d’un snack saludable de fruita dolça.
 • Proposició de llei de reducció del rebuig alimentari.