Dunia, un projecte que finança el producte de proximitat