La Setmana Bio2019 es celebrarà del 19 al 27 d’octubre d’aquest mateix any.  L’esdeveniment, té com a objectiu donar a conéixer i promocionar l’alimentació ecològica, i reunirá tot un conjunt d’activitats del territorio català.

El programa d’aquestes activitats serà molt variat, i la seva proposta i organització anirà a càrrec de qualsevol persona o entitat interessada en aquest objectiu.

 

Al llarg d’aquest darrer quart de segle, el sector ecològic a Catalunya ha mantingut una trajectòria sempre creixent i ha mostrat un dinamisme i una capacitat d’innovació contínua. Del 1995 al 2018, la superfície certificada en producció ecològica s’ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 hectàrees.

Durant el 2018, els operadors inscrits i la superfície de producció ecològica han augmentat un 8,92% i un  5,02% en relació a l’any anterior i pel que fa el creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2017) ha estat del 20,98%, arribant als 584,77 milions d’euros de volum facturat.

 

Per seguir fomentant la producción ecològica, es segueix celebrant la Setmana Bio per a l’alimentació ecològica. Aquest esdeveniment, impulsat per la Generalitat de Catalunya, es promourà a través dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Educació, i Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb l’Associació Vida Sana.

Totes les entitats o persones que estiguin interessades en la producción ecològica  poden organitzar activitats per donar-se a conèixer entre la población.

 

Setmana bio 2019

Setmana bio 2019

ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA:

Per a facilitar l’organització de les es divideixen en 5 famílies:

  • Visites a operadors ecològics
  • Activitats comercials
  • Activitats de divulgació
  • Activitats Gastronòmiques
  • Setmana Bio a l’Escola

 

L’objectiu és que els productors i elaboradors de productes ecològics, entitats i organitzacions interessades, administracions locals, escoles i centres docents, biblioteques, restaurants, minoristes, grans superfícies, etcètera, puguin organitzar aquella activitat que millor s’adeqüi a les seves necessitats i als objectius generals de la Setmana Bio.

 

Per difondre el projecte i millorar l’experiència, tant dels organitzadors com dels participants en les activitats del programa, la Setmana Bio disposa d’una plataforma web, setmanabio. Aquí es pot trobar tota la informació relativa als diferents tipus d’activitats que es poden organitzar, les condicions i el formulari d’inscripció, així com el material gràfic que es pot descarregar i utilitzar per a la promoció i senyalització de les activitats

Totes les persones i entitats interessades a organitzar activitats en el programa poden fer-ho a través de la pàgina. El termini final és el 30 de setembre.

 

Durant la Setmana Bio també es lliurarà els guardons del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica de l’edició d’enguany.