tecnolgia agricola

La tecnologia protagonista

En més d’una ocasió hem parlat sobre la importància de les noves tecnologies als camps i especialment sobre l’avanç que els territoris agrícoles catalans tenen pel que fa a aquest aspecte. Com ja hem analitzat altres cops, l’agricultura tecnològica resulta ser molt més eficient pel que fa a nivells de productivitat i rendibilitat, amb la qual cosa aquells agricultors que han apostat per aquest tipus d’innovació ho han agraït.

Les principals organitzacions agrícoles són conscients d’aquests avenços i de la importància que té per la producció global, i és per això que els ajuts econòmics i materials per tal d’adquirir la maquinària agrícola tecnològica cada cop són més freqüents, amb el principal objectiu d’ajudar a aquells agricultors que encara a dia d’avui necessiten aquestes ajudes.

Una campanya iniciada

La inciativa s’ha esdevingut principalment perquè després de moltes valoracions i sobretot, algunes queixes per part d’alguns agricultors, en què veien com no eren capaços de seguir el ritme d’alguns productors degut a que no tenien la maquinària necessària perquè la producció fos la més eficient i ràpida possible.

D’aquesta manera queda demostrat l’aposta ferma per part de les organitzacions agrícoles catalanes sobre un aspecte que ja no només engloba el sector terciari, com podria pensar-se en primera instància i en termes generals, sinó que cada vegada és més determinant pel que fa al ritme de producció, ja que molts veuen com avui dia ja no és viable produir la majoria de collites amb el treball exclusivament humà.

Un procés ordinari

Així doncs sembla que s’obrirà el procés de sempre el qual ja ens tenen acostumats quan es produeixen la donació d’ajuts de qualsevol tipus. Les peticions hauran de ser a nivell governamental, és a dir, en termes generals vindran de la mà de la Generalitat.

Per altra banda, les organitzacions responsables d’aquests ajuts les valoraran i analitzaran més detalladament, a qui donar els ajuts o no, després que la Generalitat hagi establert un perfil bàsic sobre aquells que les han de rebre.

Lògicament tindran preferència els que per raons materials i econòmiques no tinguin ni puguin tenir els actius necessaris per complir amb unes prestacions mínimes que comportin tenir un ajut necessari perquè les produccions que es duguin a terme siguin i tinguin un mínim d’eficiència. Segons les organitzacions principals, el més important que té darrera aquesta iniciativa és que la producció global a nivell català sigui bona i àmplia, per tal de tenir una quota de mercat no només pel que fa respecte a nivell europeu sinó al mundial.