Fruits de pinyol

La generalitat finançarà l’arrencada del fruit de pinyol amb una subvenció de 10 milions d’euros, per els agricultors que s’incorporin a aquest plà promogut pel departament d’agricultura, ramaderia i pesca.

Els objectius del pla

Amb aquestes mesures, el govern de Catalunya vol aconseguir que prop de 2.000 hectàrees siguin arrencades, amb el propòsit d’eliminar varietats que no contribueixen a liquidacions altes. Atès que també, el veto rus impossibilita les seves exportacions, donant així menys rendibilitat a aquest tipus de plantacions. Aproximadament 80.000 tones de préssec, nectarina, paraguaià i platerina deixaran de ser produïts, però no hi haurà pèrdues importants ja que és una mesura estructural, per tant, menys costosa que si s’hagués fet una arrencada extraordinària.

Els agricultors renunciaran a plantar fruits de pinyol, deixant així els terrenys lliures per destinar-los a futures plantacions de diferent tipus de collita que contribuirà a un rendiment econòmic més pròsper per el sector agrícola.

Les subvencions a percebre

Es preveu que cada agricultor rebi 5.000€ per hectàrea, amb un màxim de 3 hectàrees per persona que sol·liciti aquest tipus d’ajut. S’estima que al voltant de 800 productors, que representen 1.700 hectàrees de la comunitat catalana, sol·licitaran l’adhesió a aquest plà d’arrencada. De tots aquests productors, el 90% pertanyen a Lleida, per tant la major part de la subvenció anirà destinada a aquesta província.

Per altra banda, la Generalitat ja ha avisat que la subvenció és finita, en conseqüència que el govern se’n fa càrrec totalment del finançament del plà, enfront de la negativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de Espanya a pagar el 50% de la subvenció. Al comptar amb 10 milions d’euros de finançament,  la conselleria d’agricultura només podrà fer-se càrrec de 2.000 hectàrees. En cas de que es sobrepassi les pautes marcades, les subvencions seran menors al haver de repartir amb tots els sol·licitants.