sector ovi llet

El sector oví de la llet està en perill, ja que sembla que últimament esta tenint uns comportaments dins del mercat en qüestió, que no afavoreixen al seu progrés a llarg termini de cara al futur del sector en concret. La principal raó, com quasi sempre, es deu a la producció, tot i que sembla que hi ha altres factors que també poden haver entrar en joc i tenir certa influència…

Un sector històricament potent

D’aquesta manera, un sector que sens dubte és una de les branques dins del sector primari que més tradicionalitat té i alhora lògicament, més importància des de fa molts anys històricament, està veient en els últims mesos com el cicle de la seva producció (ja sigui els costos, la mà d’obra o els actius com les vaques), no conjuguen amb els beneficis obtinguts pels intermediaris i comerciants.

Les produccions no és que hagin baixat molt precisament (tot i que abans acostumaven a ser més altes), ja que més o menys el sector s’ha mantingut en una línia estable pel que fa a les vendes locals, ja sigui a nivell dins del territori català i a nivell estatal.

Uns ‘guionistes’ pel preu

El problema s’ha centrat principalment en què els valors que els comerciants i majoristes li han atribuït als productes de boví (especialment a la llet), han sigut tan baixos que no satisfan als productors, ja que no cobreix les despeses de les possibles existències que puguin sortir defectuoses, com pot passar en un mercat de qualsevol sector. Tot i així, més enllà dels preus que estableixin els compradors (que en moltes ocasions són els que posen nom i congnoms als preus dels productes en el mercat), hi ha un altre factor que tot i que no està escrit de manera oficial sobre el paper per cap organitzaició del sector, va agafant força i sens dubte podria ser una de les raons.

Un factor clau

Aquest fet es deu a que prèviament uns dos anys enrere, les exportacions eren molt més altes en els bovins de llet respecte els mesos actuals. Alguns països orientals com Arabia Saudí, Qatar o Kuwait, així com fins i tot França o Bèlgica, eren uns compradors del sector, que tot i no realitzar grans compres, eren uns clients fixes la major part de la temporada.

Ara, aquestes exportacions han baixat, i tot que unitàriament no són exagerades les vendes que s’han perdut, els ingressos externs s’han perdut en gran i això, lògicament a nivell producctiu s’ha notat i molt, com s’està veient en els últims mesos.

Així doncs, veurem com evoluciona el mercat, però té pinta que si els amos d’aquest mercat en concret segueixen atribuint aquests valors, el sector perilla…