Els Músics, un projecte cooperatiu per a potenciar la producció pròpia