El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) ha publicat l’informe anual del 2019 sobra la producció ecològica a Catalunya. Dels resultats se n’extreu el creixement de l’activitat del sector i com la població catalana opta pel producte de proximitat.

L’informe del CCPAE confirma la direcció de Catalunya cap al consum de producte de proximitat

L’estat d’alarma  i el conseqüent confinament ha augmentat el camí que ja venia dibuixat d’abans de covid-19. És una realitat que la població cada vegada més s’estima consumir productes de proximitat  i amb major valor nutritiu.

No obstant, el tancament del 2019 ja presentava signes d’aquesta tendència. De fet l’informe del CCPAE indica un augment dels operadors (+7,49%), l’agricultura (+8,91%), la ramaderia (+4,75%) les activitats agroalimentàries (+12,47%), i les facturacions (+19,28%).

L’increment del producte ecològic per sectors

En referència als operadors, els productors vegetals ha crescut un 5,46% i els productors ramaders un 5,51%. I en tot el territori català Barcelona és la província que més operadors té, seguit de Lleida, després Tarragona i després Girona.

El sector de l’agricultura, representa 229.609 hectàrees del territori català. Lleida és l’àrea amb major creixement,  assolint 117.537 hectàrees. Pel que fa als cultius els fruiters són els que més han crescut (12,80%), seguit de la vinya (11,70%) i els cereals (11,06%).

La ramaderia ecològica també ha crescut en l’any 2019. S’han incrementat 971 explotacions a tota Catalunya. El vaquí de carn ha augmentat en un 6,38%, la de llet un 55,56%, l’avicultura de carn un 24,39% i el porcí un 23,08%. Lleida, entre totes les províncies lidera el nombre d’explotacions.

L’agroindústria porta anys creixent. Actualment existeixen 2.264 activitats agroalimentàries. Per exemple, la distribució ha augmentat en un 16,71%, mentre que l’elaboració de vins ho fa en un 13,28%. La importació, per la seva banda també ha crescut un 11.93%. En aquest sector, Barcelona encapçala la llista de creixement amb un 13,97%.

I si ets productor, botiga o restaurant i et vols anunciar al Gourmet català, fes-ho quí