sector-ecologico-crece

Les dades i els resultats presentats pel CCPAE, indiquen que al llarg d’aquest darrer quart de segle el sector ecològic ha mantingut una trajectòria sempre creixent i ha mostrat un dinamisme i una capacitat d’innovació contínua. La superfície de producció ecològica s’ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 ha, i el nombre d’operadors de productes ecològics ha crescut de 236 a 3.859.

Les dades i els resultats del CCPAE corresponents a l’any 2018 també confirmen aquesta tendència positiva, amb un creixement d’un 20% de les facturacions de productes agraris ecològics l’any 2017 respecte de l’any anterior, que arriben als 584 M€. Aquest darrer any, els operadors inscrits també han incrementat un 8,92% respecte de l’any anterior, fins arribar als 3.859. La superfície de producció ecològica, l’any 2018 va créixer un 5,02% envers l’any anterior, amb més de 210.818 hectàrees. Les dades diuen també que de la superfície destinada als cultius, el 41% es dedica a la vinya.En ramaderia, cal esmentar un lleu creixement de les explotacions, les quals arriben a les 927.Els operadors que es dediquen a activitats secundàries, ha crescut un 15,82% el 2018 arribant fins als 2.013.

Aposta decidida pel foment de la producció i el consum de productes ecològics

La consellera Teresa Jordà ha destacat també l’aposta decidida del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fer créixer encara més les produccions, el coneixement i el consum dels productes agroalimentaris ecològics, especialment a través del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica per al període 2015-2020.

La consellera ha fet referència a la Setmana Bio per l’Alimentació Ecològica, que es tracta d’un esdeveniment que aplega en un programa comú tot un conjunt d’activitats arreu del territori català amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població.

A través de l’ajut a l’agricultura ecològica, aquest any 2019 es preveu destinar un import total superior als 8 M€, mentre que per a l’ajut a la ramaderia ecològica es preveu d’una quantia total propera als 5 M€. El DARP apujarà fins als 120.000 € els ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària, amb la finalitat de poder incloure-hi més projectes.

Ja fa anys que està desenvolupant una xarxa territorial de dinamitzadors de la producció ecològica, persones que des del territori donen suport i ajuden a estructurar el sector.

També es preveuen, durant aquest any 2019, més de 100 jornades arreu de Catalunya incloses dins el Pla anual de transferència tecnològica centrades específicament en la producció ecològica, gairebé dues per setmana, i un Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica que ja s’ha convertit en una trobada anual de referència i cada any se centra en un determinat sector, amb la participació d’experts en la matèria, i l’intercanvi d’experiències entre els professionals.