El Regne Unit ha sortit de la UE i comença un període transitori d’11 mesos per a negociar un acord comercial i econòmic. En cas de no assolir-se podria tenir un impacte sobre l’economia catalana que oscil·laria entre els 1.200 i els 2.000 milions d’euros acumulats en cinc anys (entre un 0,5% i un 0,8% del PIB català), segons ACCIÓ.

Gran impacte comercial

En cas de no tancar-se un acord comercial durant aquest període transitori, ACCIÓ calcula que gairebé 1.500 milions d’euros d’exportacions d’una cinquantena de productes catalans al Regne Unit es veurien afectats per nous aranzels.

Es tracta d’un 37,6% de les vendes d’empreses catalanes en aquest país. Més enllà dels aranzels, també cal tenir en compte aspectes com els controls en frontera, els permisos, les normes d’origen o aspectes fiscals i logístics, que també incidirien en les relacions comercials entre el Regne Unit i la Unió Europea en cas de no assolir un acord comercial.

Greus problemes en cas d’arribar sense acord

A més, podrien aparèixer noves barreres relacionades amb la fluctuació de la lliura, la protecció industrial, possibles prohibicions, canvis en els contractes internacionals i en la contractació de treballadors, entre d’altres.

Actualment el Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya, amb unes vendes anuals que se situen en els 3.900 milions d’euros el 2018 (un 5,5% del volum total d’exportacions catalanes i xifra que suposa l’1,6% del PIB català). Més de 3.370 empreses catalanes exporten en aquest país, 2.200 de les quals ho fan de manera regular i un 2% de les quals només exporten de manera exclusiva al Regne Unit.

Cinquè país soci comercial 

L’acord de retirada pactat entre el Regne Unit i la Unió Europea facilita una sortida ordenada i estableix un període de transició iniciat el passat 1 de febrer i que finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Durant aquest temps, el Regne Unit i la UE negociaran les condicions de la seva relació futura.

Ara, durant el període de transició –és a dir, durant el 2020–, seguirà sent aplicable tota la normativa europea de protecció de les persones consumidores en les relaciones entre consumidors europeus i empreses britàniques.

Lliure comerç

Fins a final d’any, les empreses europees i les britàniques seguiran comerciant de la mateixa manera que ho feien fins ara, sense barreres. A partir de l’1 de gener del 2021 s’aplicaran les condicions de l’acord que pactin ambdues parts.

Viatges

Enguany el DNI serà suficient per poder viatjar al Regne Unit. Es preveu que a partir de l’1 de gener del 2021 s’hi podrà viatjar sense necessitat de visat, però tot dependrà de l’acord al qual arribin el Regne Unit i la UE. L’ús del telèfon mòbil en roaming seguirà sent gratuït durant el període de transició. Quant a la cobertura sanitària, la Targeta Sanitària Europea continuarà sent vàlida en el Regne Unit durant el 2020.

Durant el període transitori, les persones consumidores que contractin amb empreses britàniques viatges combinats (és a dir, paquets turístics que inclouen dos o més serveis per a un mateix viatge) o bé serveis de viatge vinculats (aquells que es contracten durant una mateixa visita o punt de venda, tant per internet com presencialment), continuaran gaudint de la mateixa protecció que fins ara, ja que se segueix aplicant la normativa europea vigent.

Reclamacions transfrontereres

Las entitats de resolució alternativa de litigis notificades a la Comissió Europea pel Regne Unit mantindran l’acreditació i continuaran l’activitat durant el període transitori.

Per tant, els consumidors catalans que tinguin un problema de consum amb una empresa establerta al Regne Unit, podran seguir presentant les seves reclamacions davant els organismes de resolució de litigis acreditats per la UE, entre els quals es troba l’Agència Catalana del Consum.

Et recomanem:

Còctel Niktonik amb ratafia Terrània