fitosanitari

En el cas de les revisions que són competència del Govern català, aquestes actuacions es materialitzen a través de controls de condicionalitat, en el desenvolupament col·labora també el Seprona per tal d’aconseguir homogeneïtat en els criteris d’aplicació de la legislació.

Rèquisits per la sostenibilitat

Actualment a Catalunya hi ha prop de 76.000 equips mòbils d’aplicació d’aquestes substàncies que han de complir amb aquest requisit però a dia d’avui tan sols 39.568 estan acreditats com a aptes. Per aquesta raó, el conseller  ha insistit als professionals del sector agrícola a la necessitat de realitzar aquesta inspecció, l’objectiu és verificar l’estat de funcionament de l’equip en aspectes tan importants com la seguretat de l’operari, la qualitat de l’aplicació i la seguretat per al medi ambient.

El mercat potencial

Això contribueix no només a un ús més sostenible dels fitosanitaris sinó també, com demostren diversos estudis, a un estalvi econòmic per als agricultors, ja que durant les inspeccions es detecten estats defectuosos de certs elements que provoquen un major consum de productes o una mala aplicació dels mateixos.

Per la seva banda, la Conselleria d’Agricultura realitza controls sobre les entitats encarregades de dur a terme les inspeccions en aquest àmbit. Concretament, l’any 2017 s’han dut a terme 37 actuacions que han provocat 26 peticions de mesures correctores sense paralització de l’activitat, quatre sol·licituds amb paralització temporal d’activitat i una suspensió d’autorització.

En total, la Comunitat Autònoma catalana compta amb 83 empreses autoritzades per realitzar les inspeccions tècniques dels equips d’aplicació de fitosanitaris que sumen 129 unitats mòbils.