vinyes
.
El (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat amb més de 2 milions d’euros per la reestructuració i reconversió de la vinya corresponents a un primer pagament de la campanya 2016/2017 per import de 1.860.845,52 €, i els pagaments complementaris de les campanyes 2015/2016, 2014/2015 i 2013/2014 per import de 169.769,01 €. Aquests pagaments arriben a 324 beneficiaris i tenen un impacte sobre 485 hectàrees.
El que es pretés amb aquests ajuts és que, arribin a un total de 324 beneficiaris i que tenen un impacte sobre 485 hectàrees, s’haurà utilitzat la primera assignació del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) 2017 per un import total de 4.594.562 euros.
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.
A continuació s’adjunten els números de l’import, nombre de beneficiaris, i superfície que comprèn aquest pagament:
Campanya
Import 
Beneficiaris
Superfície (ha)
2016/2017
1.860.845,52
263
410
2015/2016
141.431,54
46
56
2014/2015
18.018,72
10
16
2013/2014
10.318,75
6
4
Total
2.030.614,53
324
485
Dades: Generalitat de Catalunya

 

Per a més informació i mapa de distribució comarcal:http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/170612_not_pagament_ajuts_reestructuracio_vinya
Fons europeus
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/
Pagament bàsic
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pagament-basic/
 .
Font: Gencat