El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat un MarketPlace, on es publiquen varies iniciatives solidàries creades en diferents punts del territori català. Totes elles donen resposta a la crisi social, economia i sanitària actual.

En el MarketPlace s’hi suma una estratègia per solucionar dos problemes reals en la societat catalana. Per una banda el malbaratament dels aliments i per l’altra, les famílies més vulnerables amb dificultats per comprar producte d’alimentació.

El MarketPlace lluita contra el malbaratament alimentari

El sector alimentari ha posat de relleu aquest malbaratament. Des del sector primari  fins la restauració es genera excedent alimentari. Un gran volum d’aquests excedents, si es fa amb rapidesa es pot distribuir i entregar a les persones que ho necessitin.

Per tant, com una operació matemàtica s’aprofiten els aliments resultat dels excedents.  Després de seleccionar-los i agrupar-los, es distribueixen a les famílies amb dificultats econòmiques.

Les famílies vulnerables aprofiten l’excedent de qualitat

Reconeixent aquests dos problemes socials i d’alimentació, la Generalitat ha impulsat un projecte “MarketPlace” per donar visibilitat a tots aquells que intervenen en el territori català per oferir solucions en aquests àmbits.

En la seva web (la pots consultar aquí), s’hi inclou un llistat de 20 iniciatives solidàries. Cada iniciativa té la seva pròpia fitxa descriptiva. En ella podem obtenir informació com el municipi on es troba, les dades de contacte i la descripció de l’entitat que la desenvolupa. També visualitzaràs un mapa de Catalunya on passant el cursor per sobre de cada comarca, identificaràs quins d’aquestes projectes s’hi desenvolupen.

Algunes de les entitats que s’hi exposen són: El banc d’aliments, la fundació espigoladors, World central Kitchen o Nutrició sense fronteres.

Aquestes campanyes no són noves d’aquesta crisi, sinó que ja es van crear anys enrere. Algunes d’elles tenen més recorregut, d’altres menys, però totes treballen buscant un benefici social.

Tots formem part de la solució

Que desaparegui el malbaratament dels aliments és l’objectiu que persegueixen moltes entitats privades, socials i públiques. Així doncs, és una meta per tot el nostre país i el camí que hem de seguir és el que ens dibuixa el MarketPlace.