pesca

Membres de Cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han realitzat des de primers d’any, a la demarcació de Lleida (tota la província excepte el Solsonès i la Val d’Aran), més de 1.500 inspeccions de pesca recreativa. En concret, s’han fet 667 inspeccions de pesca de salmònids (truites i barbs) i 892 inspeccions de pesca de ciprínids (principalment, carpa, lluç de riu, lluç de riu-perca i silur).

Mesures preventives

Fruit d’aquestes inspeccions, s’han redactat 374 denúncies per infraccions a la normativa de pesca continental. La infracció més denunciada és la manca del permís de la Zona de Pesca Controlada (142 denúncies), seguida de la manca de llicència de pesca (82 denúncies). S’han fet 8 denúncies per pescar a refugi de pesca, 7 denúncies per no respectar el límit de captures, 5 denúncies per no respectar la mida mínima autoritzada, 30 per utilització de xarxes i d’esquers prohibits, i 58 per altres infraccions, com per exemple pescar en aigües no autoritzades, pescar a mà o pescar amb més de dues canyes alhora.

En total, s’han decomissat 367 canyes de pesca, 16 xarxes de pesca, 60 peixos vius i 241 peixos muertos.Las canyes de pesca es tornen a la persona denunciada un cop ha pagat la sanció. Les xarxes de pesca són d’ús prohibit i no es tornen en cap cas. Els peixos vius, si són autòctons, són retornats a l’aigua “in situ” pels agents rurals. I els peixos morts es gestionen com a residu orgànic.

S’han fet 92 serveis de antifurtivisme de pesca en horari nocturn, i s’han aixecat 42 denúncies per pescar de nit. La pesca està prohibida des d’una hora després de la posta fins a una hora abans de la sortida del sol.

Destaca també l’ús d’una embarcació semirígida del Cos d’Agents Rurals per a les inspeccions de pesca i de navegació als embassaments de Lleida, principalment Santa Anna, Canelles, Rialb, Sant Antoni, Oliana i Camarasa.