Abella declivi

El Govern ha llançat un Pla d’Acció Nacional, davant el preocupant declivi de les abelles i altres pol·linitzadors, per combatre la situación a la qual s’enfronten els insectes, assetjats per l’ús dels fitosanitaris que són una de les seves principals amenaces. Les fonts de Biodiversitat i Qualitat Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica, consultades per l’EFE, han assenyalat que la situació és alarmant i amb el present pla s’intenta afavorir la conservació dels insectes i la recuperació dels seus hábitats.

Només a Espanya hi ha més de 7.000 espècies de dípters, 4.000 de lepidòpters, 9.500 de himenòpters, el qual és el grup de les abelles, i més de 10.000 coleòpters que exerceixen un paper fonamental en la pol·linització.

L’objectiu del Ministeri és evitar i reduir l’ús de fitosanitaris

Per poder revertir el dany que s’ha causat donat l’inadequat ús d’insecticides, herbicides i fertilitzants, els quals causen la mort de manera directa o indirecta de pol·linitzadors silvestres o domèstics, es preveuen accions específiques coordinades amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per poder evitar i reduir l’ús de fitosanitaris.

Entre els factors més rellevants que causen la mort d’aquests insectes, a més de l’ús de productes tòxics, encapçalen la llista la pèrdua i degradació d’hàbitats, els agents patògens i malalties, les espècies exòtiques invasores i el canvi climàtic.

És per això que actuacions com promoure hàbitats favorables, exercir pràctiques sostenibles agrícoles crear entorns adequats urbans, millorar la gestió dels pol·linitzadors i reduir els riscos derivats de plagues, patògens i espècies exòtiques invasores són algunes de les propostes exposades per a la seva recuperació. El 16,5% dels pol·linitzadors vertebrats estan en perill d’extinció a nivell mundial, mentre que a Europa el 9% de les espècies d’abelles i papallones estan amenaçades, la qual cosa implica que la seva població ha disminuit un 37% en el cas de les abelles i un 31% en el de les papallones, segons la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.

El programa de vigilància del Ministeri d’Agricultura sobre les colònies d’abelles mel·líferes, reflecteix que la mortalitat hivernal en el període 2016-17 ha estat del 9,8%, mentre que la mortalitat primaveral en aquesta campanya s’estima en un 2,3% .

Aquestes dades només reflecteixen la situació de les poblacions de l’abella mel·lífera, la qual és una espècie domèstica, però poden aportar moltes pistes sobre la situació de les poblacions silvestres pol·linitzadores.