seca

 

Intencions clares

Així ho ha manifestat en un comunicat de premsa on ha recollit les mesures proposades realitzades al Ministeri per pal·liar els problemes de la històrica sequera que està travessant el camp i que no ha aconseguit resoldre les últimes pluges i nevades, molt localitzades.

L’organització ha demanat que es posin en marxa els mecanismes permesos per la Unió Europea i s’atorguin les ajudes directes a tots els agricultors i / o ramaders a títol principal per compensar, almenys, parcialment, els danys causats per l’absència de precipitacions en les seves explotacions, incrementant el límit màxim per explotació de 15.000 € que permet la UE, en funció de les unitats productives de superfície o bestiar de cada explotació.

Més enllà de les bases

En la mateixa línia que altres organitzacions agràries o sectors específics, també ha sol·licitat l’exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social, per un període de dotze mesos, i no moratòria com ha estat publicat mitjançant l’Ordre ESS, així com la condonació del pagament anual de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la reducció o l’exoneració del pagament de tarifa d’utilització d’aigua i la corresponent al cànon de regulació, considerant un sense sentit en la situació en què es troben moltes explotacions i cultius.

D’altra banda, Unió d’Unions i el Ministeri s’han mostrat d’acord en la importància de les assegurances agràries. En aquest sentit, Unió d’Unions ha assenyalat la necessitat que aquesta figura compti amb més recursos i millores tècniques, entre les quals destaca la modalitat d’assegurament per sequera en cultius de regadiu, opció que Enesa ja estaria estudiant.