25587865-los-agricultores-de-la-agricultura-tienen-que-contar-con-los-crecientes-costos-mayores-precios-de-lo

Segons els informes de la PAC i altres organitzacions agrícoles no oficials, es creu que la renda agrària es reduiria més d’un 20% d’aquí uns un quinze anys aproximadament, amb la qual cosa suposaria un increment del valor dels preus finals i dels intermediaris.

Hipòtesis que generen dubtes

Aquest hipotètic cas, seria sens cap mena de dubte una inflació dels preus en el sector de l’agricultura i que de ben segur afectaria al mercat i al seu sector. En aquests anys hi ha hagut una sèrie de pujades i baixades que han tingut ressó i conseqüències en el desenvolupament del mercat i de tota l’activitat comercial relacionada amb el sector, però en cap moment s’ha a apropat a aquestes prediccions que semblen tenir fonaments sòlids.

Les principals raons semblen ser a que els costos de producció pujaràn més d’un 70%, ja que les hipòtesis apunten a que els materials, els cultius, i les màquinàries tindran un valor superior en un futur i que conseqüentment afectarà directament als costos de producció pel que fa els interessos dels agricultors.

Arguments que agafen força

D’aquesta manera, s’iniciaria un efecte dominó, en el qual lògicament vindria darrera la pujada de preus dels intermediaris, que reclamerien una pujada de preus, i això podria afectar en major mesura o bé al consumidor final si decideixen pujar considerablement el preu final, o bé pels agricultors ja que demanarien un preu més baix per l’oferta dels agricultors.

Està clar que és una situació totalment fictícia en la que aquestes dades i estadístiques s’han basat en arguments que poden tenir part de veracitat, però el sí és veritat és que en els últims mesos, el mercat agrícola si s’ha caracteritzat per alguna cosa concreta ha sigut per la seva inestabilitat, on no s’han establert uns valors propis i comuns, en els que tan hi ha hagut inflacions com baixades.

No hi ha avisos que valguin

El que més preocupa no és només aquesta petita ‘crisi’ d’aquests mesos, sinó que aquests comportaments del mercat, han aparegut de forma espontània sense previ avís, amb la qual cosa presenta el mercat en una situació un pèl imprevisible, cosa que ja seria un punt a ‘favor’ perquè aquestes prediccions es poguéssin complir.