La mantega, un aliment amb alt continguts en greixos