granges contaminants

Cuidar la Terra

Com ja sabem, la contaminació és un dels temes més preocupants per la societat i la humanitat pel que a fer a aspectes de qualitat de vida i a la salut que ens afecta directament. Per aquesta raó, la majoria dels governs de la Unió Europea (a petició expressa d’aquesta), ha tingut en compte molts aspectes per tal que els governs dels països integrants hagin de complir uns mínims preestablerts legítimament.

És cert que avui dia, moltíssimes coses envien emissions contaminants a l’atmosfera, fet que provoca la contaminació atmosfèrica en la qual ens trobem i convivim amb ella. En la gran majoria d’ocasions, aquestes emissions són provocades per la maquinària creada pels propis humans, com ja sabem tots, especialment en els cotxes i vehicles i especialment a les grans ciutats, on la ciruclació masiva d’aquests vehicles és diària i rutinària.

En l’agricultura també

Tal és la problemàtica, que fins i tot afecta al sector agrícola. Costa d’imaginar, ja que generalment sempre s’ha cregut que el sector primari és l’activitat laboral dels tres sectors, que menys contamina, cosa que en part és cert, però no s’ha de negar que cap aspecte de l’agricultura i ramaderia afecti de manera directa.

D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya ha decretat la revisió a més de 800 granges que siguin potencials d’enviar emissions contaminants i que puguin afectar a l’atmosfera, especialment en els productes químics i que puguin ser tòxics, com per exemple l’amoníac.

Controlar les autoritzacions

Així doncs, el que es revisarà principalment són les autoritzacions que han de tenir per norma totes aquelles granges que tinguin activitat agrícola i que utilitzin determinats materials i productes. Es sospita per això, que hi ha una sèrie de granjes que no tenen les llicències al dia, fet que lògicament suposarà un càstig econòmic que hauran d’assumir tots aquells que no les tinguin vigents.

Es posaran a prova unes preescripcions que determinaran les granjes a revisar. Aquestes prescripcions fan referència, fonamentalment, a la gestió nutricional de porcs i aus de corral; a l’elaboració de pinsos; als allotjaments dels animals; a la recollida, emmagatzematge, processament i aplicació agrícola de les dejeccions; i l’emmagatzematge del bestiar mort. L’accent s’està posant en la prevenció i la reducció de les emissions d’amoníac a l’atmosfera, un dels principals aspectes ambientals d’aquestes activitats sobre els quals cal incidir, juntament amb la possible contaminació de les aigües subterrànies per nitrats, segons especifica la Generalitat.