Context polític

Un cop celebrades les eleccions generals, municipals i europees, podem començar a fer diferents hipòtesis, teories i possibles escenaris que puguin ser susceptibles per governar diferents territoris amb cert potencial a nivell executiu i governamental.

És per això que en el nostre cas ens centrem en tot allò que pot afectar a l’agricultura i al sector primari en general, segons els polítics i ideologies que governin tan a nivell autonònomic, nacional i europeu. En aquest aspecte, cal esmentar que és bastant important que aquests tres diferents contexts polítics, vagin en línia de manera paral·lela i coherent, és a dir, que les ideologies que governin no siguin extremadament diferents, pel bé del desenvolupament del sector en els tres àmbits.

Diferents escenaris

A la vegada, no s’ha d’oblidar que la majoria de partits polítics, esmenten el seu pla d’activitats i funcionament en el sector agrícola, així com la seva manera de fer, objectius específics i globals i noves normes, que afectarien sobretot als processos d’activitat econòmica del sector, aranzels, divisió de terres i territoris…

Ideologies i planificacions

Si ens centrem en les promeses electorals i els seus programes polítics, podem determinar que els dretes demanen menys intervenció de l’Estat i els governs, fet que suposaria que hi hauria més llibertat en el procés de mercat, menys costos d’aranzels, però a la vegada també hi tindrien menys paper les organitzacions públiques, és a dir, en el nostre cas de Catalunya, la DARP possiblement no aconseguiria tirar endevant moltes de les propostes que ha posat sobre la taula en els últims mesos. A la vegada, els agricultors petits estarien menys protegits, ja que no rebrien tantes ajudes.

En la banda de les esquerres, vindria a ser generalement tot el contrari del que ocurriria. En aquest cas, òbviament el govern tenint més poder d’intervenció, protegeria més als petits agricultors, els quals seguirien rebent les ajudes que es van prometre en el seu dia, i a la vegada podrien ser amb l’activitat prevista pels següents mesos i les pròximes temporades.

D’aquesta manera, a l’espera dels possibles escenaris i governs que es puguin formar, cal esmentar que independentment de les preferències polítiques, sí que seria bo pel benestar del sector, que es faci el govern que es faci, aquest pugui assegurar amb total certesa que es podrà donar continuitat i coherència amb la mateixa linia que el sector anava seguint fins ara en termes generals, sense haver de realitzar grans canvis per tal de no afectar de manera directe als actors i interns del sector.