agricultura ecologica

Durant l’any 2018, els operadors inscrits s’han incrementat un 8,92% respecte de l’any anterior, fins als 3.859. Per tipus d’activitats, els operadors que més van créixer van ser els comercialitzadors (21,8%), seguits pels importadors (12,24%), els productors vegetals (9,37%) i els elaboradors (8,41%, incloent els minoristes).

En relació amb la superfície de producció ecològica, el 2018 va créixer un 5,02% respecte l’any anterior, amb més de 210.818 hectàrees. Dues terceres parts d’aquesta superfície són prats, pastures i farratges dedicats a l’alimentació del bestiar de producció ecològica.

De la superfície destinada als cultius, el 41% es dedica a la vinya. Després de la vinya, la superfície de cultius ecològics es dedica majoritàriament a oliveres (20%), cultius extensius (18%) i després fruita seca (8%), fruiters (3%) i hortalisses (2%). Cal destacar el creixement que continua experimentant la superfície dedicada als fruiters, que enguany torna a créixer una 28,84%, i el cultiu de fruits secs, que creix un 8,83%.

En ramaderia, cal esmentar un lleu creixement de les explotacions (+ 1,53%), que arriben a les 927. Tot i que el boví de carn continua sent la més implantada, amb 470 explotacions ecològiques, cal destacar els augments d’altres menors com el porcí (+ 30%), l’avicultura de carn (+ 17,14%) i l’apicultura (+ 16,67%).

Quant als operadors que es dediquen a activitats secundàries, l’any 2018 s’ha produït un creixement d’un 15,82% respecte de l’any anterior, arribant fins als 2.013. En aquest àmbit, dominen les empreses que es dediquen a la comercialització i distribució de productes ecològics (+ 16,95%), el que prova el creixement del consum en el mercat interior. Les segueixen les empreses que es dediquen a l’elaboració i / o embotellat de vins, caves i escumosos (+ 17,56%) i les que es dediquen a la importació d’aquests productes (+ 11,22%).

Aposta decidida pel foment de la producció i el consum de productes ecològics

La consellera Teresa Jordà ha destacat l’aposta decidida del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fer créixer encara més les produccions, el coneixement i el consum dels productes agroalimentaris ecològics, especialment a través del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica per al període 2015-2020. Aquest programa incorpora mesures destinades a promoure el desenvolupament de les produccions, la innovació, la comercialització, el consum i la comunicació. Dins de cada un d’aquests àmbits, es defineixen una sèrie de projectes específics d’actuació, fins a 19, dins dels quals es desenvolupen actuacions concretes.

Entre aquests projectes del Programa, la consellera ha fet referència a la Setmana Bio per l’Alimentació Ecològica, que el Departament organitza des de l’any 2013. Es tracta d’un esdeveniment que reuneix en un programa comú tot un conjunt d’activitats tot el territori català amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. Aquest any, la Setmana Bio se celebrarà novament del 19 al 27 d’octubre.