tractorada-reus

Unió de Pagesos va organitzar ahir una tractorada a Reus (Baix Camp), en la qual han participat unes 125 persones i 60 tractors, per protestar contra les importants retallades als ajuts agroambientals de producció integrada, ramaderia i agricultura ecològiques i apicultura, a més dels ajuts d’indemnitzacions compensatòries, que poden suposar una pèrdua total de 714.487 euros a les comarques del Camp de Tarragona. El sindicat també demana que no es retallin els ajuts a les inversions de les explotacions agràries prioritàries.

Unió de Pagesos ha tornat a denunciar aquestes pèrdues, a causa de determinades decisions de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura i la retallada del 20% en els imports d’ajuts agroambientals en producció integrada, agricultura i ramaderia ecològica i apicultura del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) efectuada també pel Departament.

Aquest fet implica que les 217 explotacions beneficiàries de l’ajut del 2015 de producció integrada del Camp de Tarragona deixaran de percebre 108.878 euros, la meitat dels quals haurien provingut dels fons comunitaris i estatals. Pel que fa a l’agricultura ecològica, la pèrdua és de 56.204 euros per a 74 explotacions. La reducció dels ajuts agroambientals en apicultura suposa 9.510 euros menys per a 15 explotacions d’aquestes comarques.

En el cas dels productors d’avellana, en aquest nou període del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) han perdut la mesura agroambiental de Lluita contra l’erosió i també els compromisos específics en transformar la mesura Racional de l’Avellaner en Producció Integrada. En total, la davallada ha estat de 284 euros per hectàrea en avellaner de regadiu i de 260 euros per hectàrea en avellaner de secà; de 222 euros per hectàrea en avellaner ecològic de regadiu i de 228 euros per hectàrea en avellaner ecològic de secà. L’ametller en producció integrada també ha vist reduïda la seva prima en 43 euros per hectàrea en secà i en 58 euros per hectàrea en regadiu.

D’altra banda, la retallada del 48% de l’ajut d’indemnització compensatòria (IC) del 2014 a les comarques del Camp de Tarragona suposa una pèrdua total de 372.778 euros per a 458 beneficiaris. Aquesta situació encara s’agreuja més per la sorprenent retallada de l’ajut de les IC del 2015 anunciada per la Direcció General de Desenvolupament Rural, que suposaria, en aquestes comarques, pèrdues de 167.097 euros per a 464 beneficiaris.

Els productors de fruita seca (avellana, ametlla i garrofa) també han patit una davallada molt important de les ajudes directes amb la darrera reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) i amb la pèrdua de l’ajuda d’Estat a superfícies de fruita seca. La reducció ha estat de 115 euros per hectàrea permanent en avellaner professional (-30%), de 82 euros per hectàrea en avellaner no professional (-23%), de 105 euros per hectàrea en ametller professional (-37%), i de 72 euros per hectàrea en ametller no professional.

La tractorada d’ahir a Reus també ha estat convocada com a protesta per la manca de productes fitosanitaris per al tractament de les plagues per la falta de diligència dels responsables del Ministeri en tramitar les sol·licituds de nous productes. El sindicat també convoca aquest acte de protesta per exigir un sistema de llotges transparent que expliqui com s’estableixen els preus. Després de la tractorada, Unió de Pagesos ha lliurat als responsables de l’Oficina Comarcal del Baix Camp del Departament d’Agricultura un document amb les demandes del sindicat per tal que l’administració rectifiqui la decisió de dur a terme aquestes retallades, així com les greus conseqüències que comportaran.