banc llavors

Banc situat a Lleida amb l’objectiu de preservar varietats locals d’interès agrari

Dins del Pla de Biodiversitat cultivada, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha creat el Banc de Llavors de varietats locals d’interès agrari de Catalunya. Aquest neix amb l’objectiu de preservar i conservar aquestes varietats així com d’evitar la pèrdua de recursos fitogenètics. Aquests, definits pel Tractat Internacional de la FAO sobre els Recursos Fitogenètics per a l’Alimentació i l’Agricultura (2001) com a “Qualsevol material genètic d’origen vegetal de valor real o potencial per l’alimentació i l’agricultura”, són fonamentals per a la sostenibilitat de l’agricultura i l’alimentació.

El Banc està ubicat a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de Llavors del Departament. En ell, s’hi conservarà una mostra de llavors de les diverses varietats locals que s’inscriguin al Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya. A més de les que apareixen al catàleg, hi ha la possibilitat de conservar també llavors lliurades per particulars i entitats de varietats que estan en risc de perdre’s o que tenen un interès per a ser conservades. Essent aquest el pas previ a la seva caracterització i posterior inscripció en l’esmentat catàleg.