patt

El pròxim dilluns 11 de setembre es donarà inici Pla anual de transferència tecnològica (PATT) que durarà tota la setmana fins el diumenge 17 de setemebre. L’activitat organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), consisitirà en una sèrie d’actuacions i jornades diàries, en les quals totes estaran orientades a ser plenament informatives i didàctiques sobre temes i aspectectes orientatius de produccions relacionades amb el sector primari, ja sigui d’agricultura, ramamderia, pesca…

Es dividirà en dos blocs els quals es dividiran entre les activitats continuades i les activitats puntuals. Les primeres consistiran en tractar termes sobre recerca i investigació, on s’explicaran de manera més elaborada i progressiva els diferents aspectes a tractar, per tal que els assistents puguin tenir les nocions de manera més especialitzada i profunda aspectes primaris i secundaris. Per altra banda estaran les activitats puntuals, que es basaran en informar sobre coneixements tècnics i de gestió, que tocarà temes molts més concrets en els quals els que assisteixen a les reunions informatives tindran l’oportunitat d’aprendre els aspectes més usuals que siguin més bàsics.

Per a l’execució de totes aquestes activitats, el Departament compta amb la col·laboració de més de 100 entitats (empreses públiques, empreses privades, consorcis, cooperatives, agrupacions de productors, sindicats, fundacions, grups LEADER, altres Administracions, etc.) vinculades als sectors agraris, ramaders, agroindustrials, forestals i del medi rural i pesquer de Catalunya.

A continuació us adjuntem les diferents sessions que es faran durant la setmana que ve: