Sacrifiquen possibles ànecs portadors de grip aviar