Rafel Muria, el Xef de la Mel, ambaixador al Fòrum Gastronòmic Girona 2018