Provacuno acorda a què destinar els fons de l´extensió de norma